Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Valgkomitéen

Valgkomitéen

Signe Gurid Hovem

1969

Utdannelse

1992 – 1994 Norges Tekniske Høgskole (NTH), Fakultet for byggeteknikk, Institutt for geoteknikk

1989 – 1992 Trondheim Ingeniørhøgskole (TIH), Avdeling Bygg, konstruksjonslinjen

1988-1989 Idrettshøgskolen i Trondheim (IHT), Grunnfag idrett

Karriere

2022 – dd Multiconsult, Avdelingsleder

2016 – 2022 Multiconsult, Region Midt. Oppdragsleder, avd Gjennomføring

2004 – 2016 Multiconsult, Region Midt, Sivilingeniør Geoteknikk/ Seksjonsleder avd. GEO

2001 – 2004 Multiconsult, Oslo / NOTEBY AS, Sivilingeniør geoteknikk

1996– 2001 Statkraft Grøner AS/Grøner AS, Sivilingeniør geoteknikk

1994 – 1996 Norges Geotekniske Institutt, Sivilingeniør geoteknikk

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Ledelse og Styring, Region Midt

Oppsummering av karrierens innhold

Signe Gurid har jobbet i Multiconsult i over 20 år og kjenner selskapet og virksomheten i en region godt. Både gjennom mange års faglig arbeid, som leder av seksjon geoteknikk i regionen, og de siste 5-6 årene som oppdragsleder av tverrfaglige oppdrag. Hun har opparbeidet seg en god forståelse av selskapets virkelige verdier med human- og strukturell kapital samt selskapets relasjoner i sentrum, og hvordan disse kan ivaretas og utvikles. Dette skaper utgangspunktet for å se selskapet fra Stiftelsens eierperspektiv.

Signe Gurid har vært medlem av valgkomiteen i Stiftelsen fra 2020.

Signe Gurid Hovem

Armand Åsheim

1962

Utdannelse

1990- 1992 Handelshøyskolen BI, Bedriftsøkonom (deltid)

1983- 1985 Norges Tekniske Høgskole (NTH), Sivilingeniør byggeteknikk

1980- 1982 Østfold ingeniørhøgskole (ØIH), Bygningsingeniør

Karriere

2015 – dd Multiconsult, Direktør Østfold

2014 – 2015 Multiconsult, Leder avdeling Bygg og eiendom Fredrikstad

2003 – 2013 Multiconsult, Fredrikstad, Leder avdeling byggeteknikk

1999 – 2002 Multiconsult GEAS AS, Fredrikstad, Leder avdeling byggeteknikk

1996 – 1999 Interconsult (nå Cowi), Sivilingeniør byggeteknikk

1986 – 1996 Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS, Sivilingeniør byggeteknikk, DAK-ansvarlig og leder av EDB-gruppe

1986 Forsvarets Byggetjeneste, Vernepliktig sivilingeniør

Erfaring fra styrearbeid

1990 – 1994 Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen A/S. Tillitsmann i 2 år samt ansatt representant styremedlem i 2 år.

2017 - dd Styremedlem i Fredrikstad næringsforening.

Posisjon i Multiconsult

Direktør Østfold og leder av forretningsområdet Bygg & Eiendom.

Oppsummering av karrierens innhold

I tillegg til linjeleder-posisjonene nevnt over, har Armand arbeidet aktivt i forretningsområdene som går på tvers av enhetene i selskapet. Både innen Industri-området, og nå som leder av Forretningsområdet Bygg & Eiendom. Han har erfaring fra strategiarbeid på ulike nivåer. Armand har arbeidet med tilbud og oppdrag innen de fleste forretningsområder og kjenner ulike kunder godt.

Med sin bakgrunn fra bransjen og lange erfaring fra ulike posisjoner i Multiconsult, har Armand opparbeidet en god forståelse for Multiconsults totale virksomhet og kjenner verdiene på tvers av selskapet godt. Han forstår betydningen av balansen mellom god daglig drift og langsiktig strategisk utvikling og ser hvor viktig det er å opprettholde en god verdiskapning og utvikling over tid.

Samlet gir dette en god bakgrunn for å se selskapet fra Stiftelsens eierperspektiv.

Armand har vært medlem av valgkomiteen i Stiftelsen fra 2019.

Armand Åsheim

Espen Bjørshol

1976

Utdannelse

1997 – 2002 Sivilingeniør Maskinteknikk NTNU

Karriere

2002 – dd Multiconsult Norge AS

Posisjon i Multiconsult

Direktør Ledelse og Styring.

Oppsummering av karrierens innhold

Espen Bjørshol har arbeidet i Multiconsult i 20år innenfor ledelse og styring av store prosjekteringsoppdrag, og mer enn 10år som linjeleder. Han har erfaring med oppdrag innenfor de fleste av selskapets forretningsområder. Som linjeleder har han vært med på å etablere enheten Konsernoppdrag, forløperen til dagens enhet Store Oppdrag, hvor han sitter i ledergruppen med overordnet ansvar for medarbeiderne i enheten. Espen sitter også i forretningsområdeledelsen til Bygg og Eiendom, ivaretar oppdragsansvar for flere store prosjekteringsoppdrag, og har gjennom mange år bidratt til å forvalte selskapets strukturkapital knyttet til oppdrag. Han har også vært med å utvikle selskapets oppdragslederutviklingsprogram, og bidrar som foreleser og eksaminator. Espen har selv gjennomført topplederprogrammet Expand Your Leadership.

Han har god innsikt i selskapets forretningsmodell og strategi, og har et bredt nettverk i selskapet, både i drifts og stabsenheter, og mot søsterselskapet Link Arkitektur. Espen har lang erfaring knyttet til rekruttering og ansettelser.

Samlet sett har Espen en god innsikt i sentrale deler av selskapets allsidige virksomhet, hvilket gir ham et fundament for å se selskapet fra Stiftelsens eierperspektiv.

Espen har vært medlem av Stiftelsens valgkomite fra 2022.

Espen Bjørshol