Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Valgkomitéen

Valgkomitéen

Espen Bjørshol

1976

Utdannelse

1997 – 2002 Sivilingeniør Maskinteknikk NTNU

Karriere

2002 – dd Multiconsult Norge AS

Posisjon i Multiconsult

Direktør Ledelse og Styring.

Oppsummering av karrierens innhold

Espen Bjørshol har arbeidet i Multiconsult i 20år innenfor ledelse og styring av store prosjekteringsoppdrag, og mer enn 10år som linjeleder. Han har erfaring med oppdrag innenfor de fleste av selskapets forretningsområder. Som linjeleder har han vært med på å etablere enheten Konsernoppdrag, forløperen til dagens enhet Store Oppdrag, hvor han sitter i ledergruppen med overordnet ansvar for medarbeiderne i enheten. Espen sitter også i forretningsområdeledelsen til Bygg og Eiendom, ivaretar oppdragsansvar for flere store prosjekteringsoppdrag, og har gjennom mange år bidratt til å forvalte selskapets strukturkapital knyttet til oppdrag. Han har også vært med å utvikle selskapets oppdragslederutviklingsprogram, og bidrar som foreleser og eksaminator. Espen har selv gjennomført topplederprogrammet Expand Your Leadership.

Han har god innsikt i selskapets forretningsmodell og strategi, og har et bredt nettverk i selskapet, både i drifts og stabsenheter, og mot søsterselskapet Link Arkitektur. Espen har lang erfaring knyttet til rekruttering og ansettelser.

Samlet sett har Espen en god innsikt i sentrale deler av selskapets allsidige virksomhet, hvilket gir ham et fundament for å se selskapet fra Stiftelsens eierperspektiv.

Espen har vært medlem av Stiftelsens valgkomite fra 2022.

Espen Bjørshol

Signe Gurid Hovem

1969

Utdannelse

1992 – 1994 Norges Tekniske Høgskole (NTH), Fakultet for byggeteknikk, Institutt for geoteknikk

1989 – 1992 Trondheim Ingeniørhøgskole (TIH), Avdeling Bygg, konstruksjonslinjen

1988-1989 Idrettshøgskolen i Trondheim (IHT), Grunnfag idrett

Karriere

2022 – dd Multiconsult, Avdelingsleder

2016 – 2022 Multiconsult, Region Midt. Oppdragsleder, avd Gjennomføring

2004 – 2016 Multiconsult, Region Midt, Sivilingeniør Geoteknikk/ Seksjonsleder avd. GEO

2001 – 2004 Multiconsult, Oslo / NOTEBY AS, Sivilingeniør geoteknikk

1996– 2001 Statkraft Grøner AS/Grøner AS, Sivilingeniør geoteknikk

1994 – 1996 Norges Geotekniske Institutt, Sivilingeniør geoteknikk

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Ledelse og Styring, Region Midt

Oppsummering av karrierens innhold

Signe Gurid har jobbet i Multiconsult i over 20 år og kjenner selskapet og virksomheten i en region godt. Både gjennom mange års faglig arbeid, som leder av seksjon geoteknikk i regionen, og de siste 5-6 årene som oppdragsleder av tverrfaglige oppdrag. Hun har opparbeidet seg en god forståelse av selskapets virkelige verdier med human- og strukturell kapital samt selskapets relasjoner i sentrum, og hvordan disse kan ivaretas og utvikles. Dette skaper utgangspunktet for å se selskapet fra Stiftelsens eierperspektiv.

Signe Gurid har vært medlem av valgkomiteen i Stiftelsen fra 2020.

Signe Gurid Hovem

Aina Sunde Dahl

1969

Utdannelse

2016 Standford university – VDC sertifisert

1989 – 1992 Høgskolesenteret i Rogaland – ingeniørutdanning Elektro/data

1982 - 1988 Høgskolesenteret i Rogaland

Karriere

2005 – dd Multiconsult

  • Senioringeniør (oppdragsleder, disiplinleder, objektleder, tverrfaglig oppdragsleder innen FO B&E, FO E&I og FO M&S, KS revisor, AMU-representant og KNV nettverksleder)
  • Seksjonsleder (elektro og konstituert byggeteknikk)
  • Avdelingsleder (tekniske systemer og Bygg & eiendom)
  • Leder for gjennomføring og produktutvikling
  • Konstituert direktør FE Sør
  • Direktør FE Sør

2003 – 2005 Elkon AS (Elektro ingeniør, økonomiansvarlig, medeier) Ble kjøpt opp av Multiconsult

1991 – 2003 Elkon A.Sunde (Elektro ingeniør og økonomiansvarlig)

Posisjon i Multiconsult

Direktør FE Sør

Oppsummering av karrierens innhold

Aina har i hele sin yrkeskarriere jobbet innen rådgiverbransjen og at har hatt ulike roller innen oppdrag og linje. Hun har god breddeforståelse for de fagene Multiconsult representerer og ikke minst forståelse for avhengighetene mellom fagene. I 2016 ble hun VDC sertifisert og gjennomførte da en deling av metodikken internt og eksternt.

Aina Sunde Dahl