Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

«Femti års eierskap»

Stiftelsen Multiconsult

Stiftelsen ble opprettet av daværende eiere i 1974 som en langsiktig og upersonlig eier som skulle sikre selskapets selvstendighet og langsiktige utvikling mot et større, tverrfaglig ingeniørselskap.
Stiftelsen Multiconsult er i dag en langsiktig og industriell aksjonær i Multiconsult ASA. Stiftelsen har som sitt primære formål å fremme Multiconsult-selskapenes kontinuitet og utvikling på en aktivt måte.

Dr. techn. Kristoffer Apeland og Sivilingeniør Tryggve Mjøset
Eierne som overførte eierskapet til Stiftelsen Multiconsult
Portrett av Kristoffer ApelandPortrett av Trygve Mjøset