Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Årsberetninger og regnskap

Årsberetninger, regnskap og revisorberetninger