Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Representantskapet

Leder

Torill Sande Nygård

1982

Representantskapets leder

Utdanning

2002 – 2007 Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). Linje for Bygg og Miljøteknikk, med fordypning i eiendomsutvikling og bygningsforvaltning.

Karriere

2020 – d.d. Multiconsult, Region Sør, Avdelingsleder Bygg og Industri

2012-2020 Multiconsult Region Sør, Avdelingsleder Spesialrådgivning (2012-2020), Avdelingsleder Ledelse og styring (2019-20), Avdelingsleder Bygg og Eiendom (2017), Gruppeleder Bygningsforvaltning (2010-12)

2007-2010 Multiconsult Sør-vest, Sivilingeniør Bygningsforvaltning

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Bygg og Industri

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2017.

Torill har hatt lederstillinger i Multiconsult de siste 12 årene. Herunder ansvar for personal, resultatansvar, tilbud og marked, samt oppfølging av strategi og handlingsplaner. Hun har i tillegg jobbet i oppdrag innen bygningsforvaltning og som oppdragsansvarlig for større oppdrag i enheten.

Torill Sande Nygård

Medlemmer

Kjetil Bakken-Engelsen

1976

Utdanning

2016 - 2017 Prosjektledelse (30 vt), NTNU, Trondheim, Norge

2004 – 2004 Architectural photography (tilsv. 30 vt), University of Washington, Seattle, USA

1998 - 2003 Sivilarkitekt, NTNU, Trondheim, Norge

Karriere

2017 – d.d. LINK arkitektur AS. Leder Team Oslo (fra 2018-d.d.). Konst. Leder Team Oslo (Fra 2017-2018). Gruppeleder Team Oslo (Fra 2017 – 2017).

2004-2017 DBC AS. Daglig leder (fra 2014 – 2016). Faglig leder (fra 2012 – 2014). Sivilarkitekt (fra 2004 – 2014).

Posisjon i Multiconsult

Leder LINK Arkitektur Oslo, LINK arkitektur AS

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2021.

Kjetil er leder av LINK Arkitektur Oslo, det største teamet i LINK arkitektur AS med nesten 70 medarbeidere, han jobber dermed primært med ledelse. Rollen innebærer også deltagelse i salg og oppfølging av prosjektportefølje samt posisjon som prosjekteier (oppdragsansvarlig) i særskilt større prosjekt. Kjetil har god erfaring med styrearbeid både fra rollen som daglig leder i DBC AS, men også fra andre styreverv.

Kjetil Bakken-Engelsen

Erik Bjertness

1957

Utdanning

1984 University of Trondheim (NTH), Course in education of M.Sc. engineers

1983 University of Trondheim (NTH), M.Sc. - design, construction, concrete technology

Karriere

1986 – d.d. Multiconsult

1983 – 85 Oslo Havnevesen (prosjektering og bygging)

1979 – 83 Ing. Thor Furuholmen AS, Oslo (entreprenør)

Posisjon i Multiconsult

Senior Engineering Manager, Multiconsult Norge AS

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2017, samt medlem av styret i Stiftelsen fra 2011-2016.

Erik er en av våre mest erfarne medarbeidere med bred erfaring fra prosjektering, konstruksjon, prosjektledelse og administrasjon av tverrfaglige industriprosjekter. Hans erfaring inkluderer også deltagelse i kundens organisasjon for prosjektgjennomføring.

Erik Bjertness

Katarina Bryngelsson

1977

Utdanning

1999-2005 Chalmers tekniska högskola, MSc,Civilingenjör Väg och Vatten

2002 HandelshögskolanGöteborg, Företagsekonomi (20 v)

1998 - 1999 Örebro Universitet, Matematikstudier

Karriere

2017- d.d. Iterio  –  Gruppchef geoteknik

2006- 2017 WSP   ­–  Geotekniker Göteborg,Stockholm

2005- 2006 Skanska  –  Arbetsledare anläggningGöteborg

Posisjon i Multiconsult

Gruppchef, Geoteknik Iterio Stockholm

Oppsummering av karrierens innhold

Katarina Bryngelsson

Ingeborg Skarholdt Bølviken

1989

Utdanning

2008 - 2013 Sivilingeniør (MSc.), Studieretning Bygg- og miljøteknikk, Institutt for konstruksjonsteknikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Karriere

2013 – d.d. Multiconsult Norge AS. Avdelingsleder konstruksjon, Bygg & Eiendom Oslo (2021-d.d). Seksjonsleder seksjon RIB2, avdeling konstruksjon, Bygg &Eiendom Oslo (2020-2022). Sivilingeniør konstruksjonsteknikk seksjon Næring Skøyen, avdeling konstruksjon, Bygg & Eiendom Oslo (2013-2020)

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Konstruksjon, Bygg & Eiendom Oslo, Multiconsult Norge AS

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2021.

Ingeborg har gjennom sine ulike roller gjennom 9 år i Multiconsult fått svært god innsikt i selskapets virksomhet og organisasjonsstruktur. Blant annet gjennom rollen som leder og nestleder for Must (Multiconsult for studenter). Fra 2017-2019 var Ingeborg leder for styret i Ung i RIF Oslo og Akershus.

Ingeborg Skarholdt Bølviken

Elin Heimark

1972

Utdanning

2006 Universitetet i Bergen, Grunnfag fransk (20 vt)

1997 – 1998 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sivilarkitektstudiet. Fakultet for arkitektur

1996 École d’Architecture de Lyon, Særkurs i urbanisme og 3d-visualisering

1995 École d’art d’Avignon, Særkurs foto/ kunst/ urbanisme

1992 - 1995 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sivilarkitektstudiet

Karriere

2012 - d.d. LINK Arkitektur  –  Nestleder Bergen

2011 - 2012 Aibel ¬–  Offshorearkitekt strukturavd.

2003 - 2011 LUND og partnere arkitekter   –  Partner

1998 - 2002 Arkitektkontoret Grieg  –  Arkitekt

Posisjon i Multiconsult

Nestleder, LINK Arkitektur, team Bergen

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2021.

Elin er nestleder på kontoret i Bergen og har over 20 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, herunder særlig fra tidligfase/regulering og oppdragsledelse/prosjekteringsledelse av større oppdrag. Hun har variert erfaring fra ulike styreverv som eier, men også som organisasjonsmedlem i valgkomitéen i Bergen Arkitektforening.

Elin Heimark

Trine Huitfeldt Nygaard

1969

Utdanning

1988-1992 Norges Tekniske Høgskole (NTH), Bygg, Teknisk planlegging, Institutt for By- og regionplanlegging

Karriere

2022-d.d. Multiconsult Norge AS, Østfold, avdelingsleder

2014- 2022 Multiconsult Norge AS, Østfold, seksjonsleder  

1998-2014 Fredrikstad kommune, By- og Næringsutviklingsavdelingen, Overingeniør

1997-1997 Interconsult AS

1995-1997 Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Plankontoret ved Utbyggingsavdelingen

1993-1995 Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Miljøkontoret ved Miljø og trafikksikkerhetsavdelingen

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur i FE Østfold.

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2022.

Trine har 29 års erfaring fra bransjen, og har jobbet med langsiktige planer både på nasjonalt, fylkes og kommunalt nivå. I Multiconsult har hun ledet oppbyggingen og utviklingen av seksjonen Veg, areal og landskap. Gjennom sitt arbeid som seksjonsleder for tre ulike fagområder, har Trine fått et stort kontaktnett i Multiconsult og LINK.

Trine Huitfeldt Nygaard

Jan Poslada

1990

Utdanning

2013 – 2016 Warszawa Tekniske Universitet (Polen), Fakultet for Vegplanlegging, Master

Karriere

2015 – d.d. Multiconsult, 2018 – d.d. medlem av R&D avdelingen, 2015  - d.d. rådgiver ingeniør vegplanlegging

2014 – 15 AECOM, rådgiver ingeniør vegplanlegging

Posisjon i Multiconsult

Rådgivende ingeniør, vegplanlegging

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2019.

Jan er nøkkelpersonen i samarbeidet mellom DC i Polen og Multiconsult i Norge, og kjenner begge organisasjoner godt. Han er medlem av R&D -avdelingen hvor han diskuterer og utarbeider strategiske mål. Som vegplanlegger har han hovedsakelig jobbet med større tverrfaglige prosjekter i Polen og Norge.

Jan Poslada

Tone Skogholt

1974

Utdanning

1994 – 1998 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sivilingeniør, Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Institutt for geoteknikk

1998 Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), Arktisk teknologi

Karriere

1999- d.d. Multiconsult, Sivilingeniør geoteknikk. (1999-2002 Noteby)

Posisjon i Multiconsult

Sivilingeniør geoteknikk, Tromsø, Multiconsult Norge As

Oppsummering av karrierens innhold

Medlem av representantskapet siden 2020.

Tone har allsidig erfaring som geoteknisk rådgiver for både private og offentlig byggherrer, med både store og små prosjekter. De fleste oppdragene er i Nord-Norge og Svalbard, men også noen store utenlandsprosjekter. Tone har tidligere vært engasjert i styreverv i Teknas bedriftsgruppe i Multiconsult.

Tone Skogholt

Ingrid Norén Bjørklund

Utdanning

2011 - 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Naturforvaltning (Master)

2011 University of Minnesota, USA Utveksling, biologi

2008 - 2011 Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås Biologi (Bachelor)

Karriere

2022- d.d. Multiconsult Norge AS; Avdelingsleder Arealplan og utredning

2022-d.d. Multiconsult Norge AS, Seksjonsleder Utredning og GIS

2016-2022 Multiconsult Norge AS, Seksjonsleder Arealplan og utredning, Skøyen

2013-2016 Multiconsult ASA, Naturforvalter

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Arealplan og utredning

Seksjonsleder Utredning og GIS

Oppsummering av karrierens innhold

Ingrid Norén Bjørklund

Bjørnar Hamstad

1984

Utdanning

2021 VDC-sertifisert, NTNU og Stanford

2006 - 2011 Sivilingeniør konstruksjonsteknikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

2000 - 2004 Fagbrev elektriker

Karriere

2019 - Multiconsult Norge AS; Seksjonsleder konstruksjon

2015 - 2019 Norconsult AS, Sivilingeniør konstruksjon

2011 - 2015 Sivilingeniørene Harboe og Leganger, Sivilingeniør konstruksjon

2005 - 2010 Berg Karosserifabrikk. Deltidsansatt verksted

2002 - 2005 PK-service, elektriker

Posisjon i Multiconsult

Seksjonsleder for konstruksjon, region Midt

Oppsummering av karrierens innhold

Bjørnar Hamstad

Ida Bryn

Utdanning

1988 - 1992 Doktoringeniør, Inst for VVS fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

1977 - 1981 M.sc. inst for VVS fra NTNU

Karriere

2022 -> Multiconsult AS. Fagdirektør VVS, Energi og miljø

2008 - 2021 Oslo Met. Professor II

1995 - 2022 Erichsen&Horgen AS. Medarbeider, Partner fra 2000, Avdelingsleder fra 2011, Leder kompetanse og utvikling fra 2016

1988 - 1995 Sintef Varmeteknikk. Forsker, seniorforsker 2 siste år.

1986 - 1988 Sintef Arkitektur og Byggteknikk. Forsker.

1982 - 1986 Siv.ing Kr Gjettum A/S. Saksbehandler.

Posisjon i Multiconsult

Fagdirektør VVS, Energi og miljø, Norge

Oppsummering av karrierens innhold

Ida Bryn

Varamedlemmer, rangert

1

Vegard Lie

1986

Utdanning

2021 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Enkeltemner programmering og databehandling. IT6206 - Grunnleggende programmering med Python. IT6208 - Innføring i stordata

2013 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Damsikkerhet II

2006 - 2011 Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (nå NMBU). Master i Teknologi (M.Sc), Byggeteknikk og Arkitektur

2005 - 2006 Høgskolen i Lillehammer. Årstudium i Psykologi

Karriere

2011 - d.d. Multiconsult Norge As, Sivilingeniør, dammer

Posisjon i Multiconsult

Sivilingeniør, Multiconsult Norge As

Oppsummering av karrierens innhold

Varamedlem i representantskapet siden 2022.

Etter 10 år i Multiconsult har Vegard hatt ulike roller i alt fra små oppdrag til store og komplekse oppdrag, på tvers av seksjoner og regioner. Han har også jobbet på oppdrag i Afrika. Vegard har lang og god erfaring med styrearbeid fra boligsameiet.

Vegard Lie

2

Gjermund Våge

1967

Utdanning

1991-1995 Doktoringeniør i matematiske fag fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

1986-1991 M.sc. i matematikk fra NTNU

Karriere

2017 - Multiconsult Norge AS; Seksjonsleder for HMS- og risikostyring

1998-2016 Det Norske Veritas AS; rådgiver, tjenestedirektør, key account manager (KAM) og linjeleder

1996-1998 Universitetet i Oslo; Post. doc stipendiat ved biologisk institutt

1995-1996 Universitetet i Mannheim, Post. doc. stipendiat innen finans

1991-1995 NTNU; stipendiat

Posisjon i Multiconsult

Seksjonsleder for HMS- og risikostyring i Oslo, Multiconsult Norge As

Oppsummering av karrierens innhold

Varamedlem til representantskapet siden 2020.

Gjermund har mer enn 25 års arbeidserfaring som forsker, teknisk rådgiver, tjenestedirektør, Key Account Manager og linjeleder. Han har arbeidet mot bygg og anlegg, transport, energi, prosess og maritime næringer, og har internasjonal arbeidserfaring.

Gjermund har styreerfaring som selskapsrepresentant i større FoU initiativ.

Gjermund Våge

3

Anders Heier Sødal

1989

Utdanning

2009 – 2014 Sivilingeniør (MSc.), Studieretning Bygg- og miljøteknikk, Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

2008 – 2009 Årsstudium  i markedsøkonomi, Handelshøyskolen BI.

Karriere

2014 - d.d. Multiconsult Norge AS, Avdelingsleder Prosjektstyring, Store oppdrag (2020 - 2023)

Posisjon i Multiconsult

Oppdrags-og prosjekteringsleder, avd. Styring, Store Oppdrag, Oslo

Oppsummering av karrierens innhold

Anders Heier Sødal

4

Nicolas Serré

1983

Utdanning

2007 - 2011 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), PhD. Arktisk Marinteknologi

2005 Universitetsstudiene på Svalbard(UNIS), Arktisk teknologi

2004 - 2006 University of Technology of Belfort Montbeliard, Frankrike, MSc Maskinteknikk

Karriere

2012 – d.d.  Multiconsult

2007 2010  NTNU, PhD studier

2006 – 2012  Barlindhaug Consult

Posisjon i Multiconsult

Disiplinleder Arktisk Marin Teknologi, Geo & Marin, Region Nord

Oppsummering av karrierens innhold

Nicolas Serré

5

Kaj W Halvorsen

1975

Utdanning

1996-2000 Siviløkonom, fordypning i samfunnsøkonomi og matematikk fra Norges Handelshøyskole (NHH)

1994-1996 Befalskolen  for Hærens samband, Lillehammer/Indre Troms

Karriere

2021 - Multiconsult Mobilitet og Samfunn, Seniorrådgiver

2018-2021 Multiconsult Mobilitet og Samfunn, Avdelingsleder/Seksjonsleder

2012-2018 Multiconsult Analyse & Strategi AS, Seniorrådgiver/Seksjonsleder/Analysesjef

2006-2012 Norges Bank, Pengepolitisk område, Rådgiver makromodellutvikling og Regionalt nettverk

2001-2006 Forsvarets Tele- og datatjenester (FTD)/ FLO/IKT. Overingeniør/Økonomisjef Økonomistyring og regnskap

2000-2001 KPMG  Consulting, Konsulent modellutvikling

Posisjon i Multiconsult

Seniorrådgiver, Mobilitet og Samfunn, Oslo.

Faglig leder fag(FLF) - Utredning, analyse og strategisk rådgiving

Oppsummering av karrierens innhold

Kaj W Halvorsen

6

Anders Grönvall

Utdanning

1993 - 1998 Master of Science in Business Administration fra Högskolan i Karlstad, Sverige

Karriere

2020 - Multiconsult Norge AS, Finance Partner for Region Norge

2019 Multiconsult Norge AS, Innleid som Controller for Region Norge

2015 - 2019 Interim CFO/Business Partner for middels store selskaper

2011 - 2014 Rolls-Royce Marine AS, Finance Controller

2003 - 2011 Tieto Norway AS, Finance Manager

2001 - 2003 TietoEnator AS, Controller

Posisjon i Multiconsult

Finance Partner for Region Norge i Multiconsult AS

Oppsummering av karrierens innhold

Anders Grönvall